GIOVANNI BATTISTA PIRANESI. MORFOLOGIA E SINTASSI DEL FRAMMENTO