PROGRAM KËRKIMOR URBAN LAB Dokument strategjik me udhëzime për zhvillimin e territorit të Divjakës